NAJCZĘŚCIEJ ZLECANE EKSPERTYZY
 • umów kupna – sprzedaży, kredytowych i jakichkolwiek in­nych /dokumentów w rozumieniu całościowym bądź ich istotnych elementów – pośród nich również podpisów (paraf)/
 • testamentów {oświadczeń woli}
 • weksli oraz czeków
 • dowodów wpłat, a także wypłat
 • jakichkolwiek pokwitowań pisemnych [nie tylko ręcznych]
 • podrobień albo przerobień treści pierwotnych
 • identyfikacji cyfr oraz zapisów liczbowych
 • wykorzystania podpisów na podłożach in blanco
 • ujawniania bezpośrednich wykonawców anonimów oraz (albo) ich autorów – nie zawsze jest to bowiem ta sama osoba
 • badania pism maskowanych na wiele sposobów
 • kolejności powstania elementów składowych dokumentów
Grafolog przysięgły Marek Nowak, ZAPRZYSIĘŻONY GRAFOLOG SĄDOWY w Katowicach od 10 lutego 1976 roku