Wiadomości teoretyczne z zakresu grafologii sądowej zdobywałem w Łodzi, bezpośrednio po ukończeniu stacjo­narnych studiów filologicznych /polonistyka/. Z kolei, trzyletnio nadzorowaną praktykę odbywałem w katowickim laboratorium, a potem centralnym - warszawskim {w tamtejszym Wydziale Badań Dokumentów}. W miejscu tym piszę o jednej spośród ledwie kilku najbardziej uznanych - tak jest, zresztą, do dziś - tego typu instytucji w Polsce. Tam złożyłem przysięgę (nie : przyrzeczenie) i do­piero wówczas nadano mi formalnie prawo do samodzielnego wykonywania ekspertyz i równie takiego podpisywania opinii. Z otrzymanej propozycji pracy /jeszcze w latach osiemdziesiątych minionego wieku/ w jedynym - w kraju - krakowskim instytucie, zajmującym się wykonywaniem ekspertyz sądowych, musiałem zrezygnować z prozaicznej wręcz konieczności, czyli nieomal codziennych tam dojazdów. Stale poszerzałem jednak indywidualnie wiedzę pismoznawczą i nadal tak czynię [ustawicznie od ukończenia 'dziennej' edu­kacji pismoznawczej w Łodzi]. Ponadto nawiązałem kontakt ze Szwajcarskim Towarzystwem Grafologicznym w Zurychu (uznano mi skrócenie studiów w kantonie niemieckojęzycznym z ośmiu do czterech semestrów) oraz jednym z uniwersytetów /odnośnie badań porównawczych pisma/ w zachodniej i wraz południowej części Niemiec. Jako były |albowiem stało się to na wyraźnie moje życzenie| członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie, aktualnie posiadam indywidualnie zarejestrowaną działalność gospodarczą, tyczącą grafologii sądowej o współcześnie rozumianym zasięgu tej dyscypliny wiedzy kryminalistycznej.

Grafolog przysięgły Marek Nowak, ZAPRZYSIĘŻONY GRAFOLOG SĄDOWY w Katowicach od 10 lutego 1976 roku