POZOSTAŁE OPINIE I USTALENIA
 • wtórnych zmian tekstów /nawet poprzez dodanie bądź usunięcie tylko … przecinka/ jako dowodzących nieautentyczności dokumentów
 • odczytywanie treści nakreślonych atramentami sympatetycznymi (nie­widocznymi w oświetleniu naturalnym i zwykłym - sztucznym)
 • ekspertyzy znaków wodnych oraz innych zabezpieczeń papieru
 • ścieralnych środków kryjących {m. in. past długopisowych}
 • wykrywanie zamierzonych zmian w cechach własnego pisma ręcznego, czyli maskowania nawykowo - graficznych w nim zjawisk
 • odczytywanie tekstów celowo zamazanych, zalanych oraz usuniętych chemicznie - niewidocznych tylko bez badań aparaturowych
 • ujawnianie treści zapisów wgłębionych - odciśniętych
 • identyfikowanie pism powstałych pod wpływem alkoholu
 • stwierdzanie sztucznych postarzeń podłoży dokumentów
 • identyfikacja zapisów oraz // bądź jedynie podpisów wykonanych tzw. ręką prowadzoną [podtrzymywaną - w przypadku osób chorych]
 • badanie pism innoręcznych (potocznie : leworęcznych)
 • wykrywanie mechanicznych albo chemicznych usunięć z podłoży
 • określanie wieku względnego dokumentów i zapisów /podpisów/
 • ekspertyzy dokumentów, napisanych także w języku niemieckim
 • badania pism/a osób chorych - fizycznie oraz // albo psychicznie
 • wykrywanie fałszerstw kopii {wtórników} dokumentów, uzyskanych do­wolną techniką odtwarzania oryginałów
 • pismoznawcze analizy formularzy różnorodnych ‘druków’
 • zapisów faktycznie wielokrotnych
 • typowych plus nietypowych uszkodzeń podłoży papierowych
 • paszportów, legitymacji a nadto innych dokumentów tożsamości
 • podłoży |w tym : celowo podklejonych - również banknotów|
Grafolog przysięgły Marek Nowak, ZAPRZYSIĘŻONY GRAFOLOG SĄDOWY w Katowicach od 10 lutego 1976 roku