Możliwy jest - nawet zalecany - bezpośredni kontakt w moim katowickim biurze, zaś prócz niego telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną bądź tradycyjnie listowny (umowy lub zlecenia z terenu całej RP oraz spoza niej).

Miejsce spotkań dotyczy budynku [biurowca] znajdującego się dokładnie przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Paderewskiego /w pobliżu ka­to­wickiego gmachu Politechniki Śląskiej, a ponadto Akademii Muzycznej, Katowickiego Holdingu Węglowego, supermarketu >Belg< i osiedla im. I. J. Paderewskiego/. Bardzo szybki jest dojazd od „A4”.

W biurze grafologa - wyłącznie po fonicznym uzgodnieniu terminu : począwszy od godz. 1430 w {najczęściej} poniedziałki i czwartki - wyjąt­kowo również w pozostałych dniach roboczych tygodnia |też po umówieniu spotkania|.

Adres biura : ul. Krasińskiego nr 29, lok. 320, Katowice (trzecie piętro, a tam wyraźne oznaczenie na domofonie) ; tel. 607 335 445

Adres do korespondencji : ul. gen. Sikorskiego 38/12, 40 - 282 Katowice ; tel. // fax 32 255 12 55

Poczta elektroniczna : grafolog.katowice@wp.pl

Strona internetowa : www.grafolog.katowice.pl

NIP : 954-110-86-01

REGON : 271437014
Grafolog przysięgły Marek Nowak, ZAPRZYSIĘŻONY GRAFOLOG SĄDOWY w Katowicach od 10 lutego 1976 roku