GŁÓWNE ZAKRESY BADAŃ
  • pisma ręcznego (w tym należących do niego podpisów i ich najbardziej uproszczonych form, tj. paraf)
  • pisma z urządzeń piszących /np. : maszyn do pisania - elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych/ plus odtwarzających {kserografów, choć nie tylko}, a także drukarek komputerowych oraz klasycznych druków, po­chodzących z maszyn drukarskich tzw. dużej i małej poligrafii
  • odcisków pieczątek, pieczęci, stempli [datowników], stampili oraz nu­meratorów, zaś oprócz powyższych
  • stwierdzanie fałszerstw bądź autentyczności dowolnych dokumentów na różnorodnych podłożach
  • badania językowe w powiązaniu z, praktycznie najczęściej, treś­ciami /tekstami/ będącymi anonimami
  • wszelakie pozostałe licznie analizy z zakresu grafologii sądowej |kryminalistycznego pismoznawstwa|

DODATKOWE USŁUGI I INFORMACJE
  • prelekcje, jak również szkolenia w obrębie grafologii sądowej
  • ekspertyzy i opinie dotyczące karnych postępowań przygotowawczych, a także wydawane w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i in. /też : na użytek prywatny/
Grafolog przysięgły Marek Nowak, ZAPRZYSIĘŻONY GRAFOLOG SĄDOWY w Katowicach od 10 lutego 1976 roku